ข้อมูลดอกไม้

img

เตย

ลักษณะ : ใบเตยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นข้....

img

ดาหลา

ลักษณะ : ดาหลาจัดเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้านี้จะเป็นบร....

img

เยอบีร่า

ลักษณะ :

img

กุหลาบ

ลักษณะ : กุหลาบเป็นพรรณไม้ยืนต้น เป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีความยาวประมาณ 30-....

img

หน้าวัว

ลักษณะ : หน้าวัวเป็นไม้ค่อนข้างไปทางไม้เลื้อย เนื่ออ่อนการเจริญมีลักษณะเป็....

img

แกลดิโอลัส

ลักษณะ : ตาใหญ่นั้นจะเจริญเติบโตเป็นใบ(ต้น) ส่วนตาเล็กจะเป็นแกนกลางใบ ตาให....

img

เบญจมาศ

ลักษณะ : เบญจมาศเป็นไม้ล้มลุก สูง 30-90ซม. แตกกิ่งก้านสาขาไม่มาก ตามกิ่ง....

img

ดาวเรือง

ลักษณะ : ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุก สูงประมาณ 0.5-4 ฟุต ใบเป็นใบประกอบ มีลักษณะ....

ข่าวสารดอกไม้เมืองหนาว

Avatar

Nnn

Nnnn

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบ....

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ ในกิจกรรมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไ....

ลงพื้นที่ฝึกอบรม พร้....

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ฝึกอบรม โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตา....

ลงพื้นที่ติดตามกลุ่ม....

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามกิจก....