ดาวเรือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes erecta L.

ชื่อสามัญ: African marigold, Aztec marigold, Big marigold, American marigold

ชื่ออื่น: ดอกคำพู่จู้ คำปูจู้หลวง ดาวเรืองใหญ่ พอทู ดาวเรืองอเมริกัน

ประเภทดอกไม้: ไม้ดอก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

ต้น ไม้ล้มลุก ไม่มีเนื้อไม้ ลำต้นสีเขียว สูง 25-60 เซนติเมตร

ใบ ไม้ล้มลุก ไม่มีเนื้อไม้ ลำต้นสีเขียว สูง 25-60 เซนติเมตร

ดอก ไม้ล้มลุก ไม่มีเนื้อไม้ ลำต้นสีเขียว สูง 25-60 เซนติเมตร


ข้อมูลทั่วไป:

ลักษณะโดยรวม ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุก สูงประมาณ 0.5-4 ฟุต ใบเป็นใบประกอบ มีลักษณะเรียวยาว ดอกมีลักษณะเป็นแบบดอกรวม ประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก อัดซ้อนกันแน่นอยู่บนฐานรองดอก ดอกมีสีเหลือง ส้ม ครีม และขาว มีตั้งแต่ขนาดเล็ก คือประมาณ 1 นิ้ว จนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 4 นิ้ว และเมื่อตัดลำต้น กิ่งก้านหรือใบของดาวเรือง

ข้อมูลทั่วไป เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ :

การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์ ใช้ประดับตกแต่ง เสริมในอาหารสัตว์ การสกัดสี ส่วนผสมของเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องดื่มสุขภาพ รวมไปถึงเป็นสารขับไล่แมลงหรือกำจัดศัตรูพืช

รูปภาพเพิ่มเติม: