เบญจมาศ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysanthemum spp.

ชื่อสามัญ: Chrysanthemum

ชื่ออื่น: เบญจมาศหนู

ประเภทดอกไม้: ไม้ดอก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

ต้น ไม้ล้มลุก ลำต้นทรงกระบอก มีขนละเอียด แตกกิ่งก้านไม่มาก

ใบ ไม้ล้มลุก ลำต้นทรงกระบอก มีขนละเอียด แตกกิ่งก้านไม่มาก

ดอก ไม้ล้มลุก ลำต้นทรงกระบอก มีขนละเอียด แตกกิ่งก้านไม่มาก


ข้อมูลทั่วไป:

ลักษณะโดยรวม เบญจมาศเป็นไม้ล้มลุก สูง 30-90ซม. แตกกิ่งก้านสาขาไม่มาก ตามกิ่งก้านและต้นมีขนละเอียด ใบเรียวรี สีเขียว ใบต่างกันแล้วแต่พันธุ์ ซึ่งมีมากมาย ดอกมีหลากสี ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แต่ละลักษณะมีดอกกลมเหมือนกันหมด กลีบดอกซ้อนกันมากหรือน้อยแล้วแต่พันธุ์ สีต่างๆ กัน เช่น ชมพู แดง ขาว ม่วงอมน้ำเงิน ม่วงและเหลือง

ข้อมูลทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น จีน

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ :

การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

การขยายพันธุ์ ปักชำ แยกหน่อ

การใช้ประโยชน์ ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก

รูปภาพเพิ่มเติม: