หน้าวัว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium sp.

ชื่อสามัญ: Flamingo Flower, Tailflower, Anthurium

ชื่ออื่น: ไม่มีข้อมูล

ประเภทดอกไม้: ไม้ดอก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

ต้น ไม้ล้มลุกหลายปี กึ่งอิงอาศัย สูง 80-100 เซนติเมตร ต้นเดียวหรือแตกกอ ลำต้นสั้นหรือยืดยาวเกาะอาศัย

ใบ ไม้ล้มลุกหลายปี กึ่งอิงอาศัย สูง 80-100 เซนติเมตร ต้นเดียวหรือแตกกอ ลำต้นสั้นหรือยืดยาวเกาะอาศัย

ดอก ไม้ล้มลุกหลายปี กึ่งอิงอาศัย สูง 80-100 เซนติเมตร ต้นเดียวหรือแตกกอ ลำต้นสั้นหรือยืดยาวเกาะอาศัย


ข้อมูลทั่วไป:

ลักษณะโดยรวม หน้าวัวเป็นไม้ค่อนข้างไปทางไม้เลื้อย เนื่ออ่อนการเจริญมีลักษณะเป็นกอต้นจะโตสูงทิ้งใบล่าง สูงได้ 80-100 ซม. ใบมีลักษณะเป็นรูปร่างต่าง ๆกัน แต่ส่วนมากมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ใบของหน้าวัวบางชนิดมีใบสวยงามมาก ลักษณะคล้ายกำมะหยี่ละเอียดเป็นมัน ปลายใบแหลม บริเวณใต้ใบเส้นใบนูนเป็นสันขึ้นมา ต้นหนึ่งมีใบ 4-8 ใบ เมื่อมีใบใหม่จะมีดอกเกิดขึ้นตามมาเสมอ ดอกหน้าวัวเกิดจากตาที่อยู่เหนือก้านใบ โดยทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าจานรองดอกคือตัวดอก ตัวดอกที่แท้จริงนั้นมีขนาดเล็กเรียงกันอยู่บนปลีซึ่งเป็นส่วนของก้านดอก ดอกแต่ละดอกจะมีทั้งเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย แต่จะบานไม่พร้อมกัน เกสรตัวเมียจะบานก่อน

ข้อมูลทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในโคลัมเบียและประเทศแถบยุโรป

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ :

การปลูกเลี้ยง ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์ ตัดยอด แยกหน่อ ปักชำ เพาะเมล็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การใช้ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ตัดดอก

รูปภาพเพิ่มเติม: