กุหลาบ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rosa hybrid

ชื่อสามัญ: ไม่มีข้อมูล

ชื่ออื่น: ไม่มีข้อมูล

ประเภทดอกไม้: ไม้ดอก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสีเขียวหรือน้ำตาล กิ่งทรงกระบอก อาจมีหนามแหลมหรือไม่มี

ใบ ไม้พุ่ม ลำต้นสีเขียวหรือน้ำตาล กิ่งทรงกระบอก อาจมีหนามแหลมหรือไม่มี

ดอก ไม้พุ่ม ลำต้นสีเขียวหรือน้ำตาล กิ่งทรงกระบอก อาจมีหนามแหลมหรือไม่มี


ข้อมูลทั่วไป:

ลักษณะโดยรวม กุหลาบเป็นพรรณไม้ยืนต้น เป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีความยาวประมาณ 30-200 เซนติเมตร ลำต้นเตี้ยและสูง มีหนามหรือไม่มีแล้วแต่ชนิดพันธุ์ลำต้นสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลแตก กิ่งก้านมารอบต้นใบเป็นใบรวมแตกออกจากกิ่งก้านก้านใบจะมีหูใบติด อยู่ด้วยลักษณะใบโคนใบมนปลายใบแหลมขอบใบมีหยักเล็กน้อยตัวใบนิ่มมีสีเขียวใบจะออกจากก้านใบเป็นคู่ขนาดความกว้างของ ใบประมาณ 2- 4 เซนติเมตรยาวประมาณ3 - 5เซนติเมตรดอกเป็นดอกเดี่ยวมีก้านดอกยาวแตกออกจากปลายกิ่งหรือง่ามใบที่กิ่ง ลักษณะดอกเป็นกลีบเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆประมาณ4-6 ชั้นดอกมีกลีบ 5-15 กลีบขอบดอกเรียบตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้และตัวเมีย อยู่รวมกันดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกบานมี ความกว้างประมาณ 2-6 เซนติเมตรลักษณะของลำต้นใบดอกแตกต่างกันไปตามชนิด พันธุ์

ข้อมูลทั่วไป พบได้ทั่วไปทุกภูมิภาค

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ :

การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ระบายน้ำดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบปานกลางถึงแดดจัด

การขยายพันธุ์ ติดตา ปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง

การใช้ประโยชน์ ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก

รูปภาพเพิ่มเติม: