เยอบีร่า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

ชื่อสามัญ: Gerbera , Barberton daisy

ชื่ออื่น: ไม่มีข้อมูล

ประเภทดอกไม้: ไม้ดอก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

ต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 25-50 เซนติเมตร มีลำต้นใต้ดิน

ใบ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 25-50 เซนติเมตร มีลำต้นใต้ดิน

ดอก ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 25-50 เซนติเมตร มีลำต้นใต้ดิน


ข้อมูลทั่วไป:

ลักษณะโดยรวม ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้และเอเชีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ :

การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด แยกกอ

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้กระถาง หรือปลูกลงแปลงเพื่อจัดสวน ไม้ตัดดอก

รูปภาพเพิ่มเติม: