ดาหลา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.

ชื่อสามัญ: Torch ginger

ชื่ออื่น: กาหลา กะลา

ประเภทดอกไม้: ไม้ดอก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

ต้น ไม้พุ่ม มีเหง้าใต้ดิน สามารถเกิดของหน่อดอกและหน่อต้น ลำต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่โอบซ้อนกันแน่น ส่วนนี้คือลำต้นเทียม (pseudostem) สูง 2-3 เมตร มีสีเขียวเข้ม

ใบ ไม้พุ่ม มีเหง้าใต้ดิน สามารถเกิดของหน่อดอกและหน่อต้น ลำต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่โอบซ้อนกันแน่น ส่วนนี้คือลำต้นเทียม (pseudostem) สูง 2-3 เมตร มีสีเขียวเข้ม

ดอก ไม้พุ่ม มีเหง้าใต้ดิน สามารถเกิดของหน่อดอกและหน่อต้น ลำต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่โอบซ้อนกันแน่น ส่วนนี้คือลำต้นเทียม (pseudostem) สูง 2-3 เมตร มีสีเขียวเข้ม


ข้อมูลทั่วไป:

ลักษณะโดยรวม ดาหลาจัดเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้านี้จะเป็นบริเวณที่เกิดของหน่อดอกและหน่อต้น ส่วนลำต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่โอบซ้อนกันแน่นคล้ายข่า เรียกว่าลำต้นเทียม โดยลำต้นเทียมที่อยู่เหนือดินจะมีสีเขียวเข้มสูงประมาณ 2-5 เมตร ใบออกเป็นใบเดี่ยวมีลักษณะคล้ายใบข่าเป็นรูปทรงยาวเรียว ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบเข้าหาก้านใบ ใบกว้างราว 15-20 เซนติเมตร ยาวราว 30-40 เซนติเมตร ไม่มีก้านใบ ใบเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันผิวใบเกลี้ยง ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวเป็นช่องอกขึ้นจากเหง้าใต้ดินก้านดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร และยาว 50-150 เซนติเมตร ส่วนกลีบดอกจะหนา ผิวเรียบเป็นมันวาวคล้ายพลาสติก กลีบดอกด้านนอกมีขนาดใหญ่ แล้วค่อยๆ ลดขนาดลงเข้าสู่ด้านใน ตรงศูนย์กลางดอกเป็นเกสร เกาะติดกันเป็นกลุ่ม ใบประดับรอบนอกแผ่น ใบประดับชั้นใน มีขนาดลดหลั่นกัน เกสรผู้ที่เป็นมันสีเลือดหมูเข้ม ขอบขาวหรือเหลือง เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 1 อัน อับเรณูสีแดง และเมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดความกว้างประมาณ 10-16 เซนติเมตร ส่วนสีของดอกนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์โดยในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4 สายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์ดอกสีชมพูสีแดง สีขาว และสีชมพูอ่อน ผลรูปกลม มีขนนุ่มข้างในมีเมล็ดสีดำหลายเมล็ด

ข้อมูลทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ :

การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ต้องการน้ำมาก แสงแดดรำไร

การขยายพันธุ์ แยกหน่อ แยกเง้า ปักชำหน่อแก่

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับสวน หรือ ไม้ตัดดอก ดอกสามารถรับประทานได้ มีสรรพคุณทางยา ช่วยแก้ลมพิษ แก้โรคผิวหนัง ช่วยขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้

รูปภาพเพิ่มเติม: