ข้อมูลเกษตรกร

img

บ้านถ้ำทะลุ

ที่อยู่ : ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

img

สวนดอกไม้ธารโต

ที่อยู่ : ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

img

สะรีฮะ ยะตะระ

ที่อยู่ : ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

img

บ้านวังใหม่

ที่อยู่ : ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

img

จุฬาภรณ์ 10

ที่อยู่ : ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

img

ไม้ดอกบ่อน้ำร้อน

ที่อยู่ : ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

img

ไม้ดอกบ้านยะรม

ที่อยู่ : ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

img

ไม้ดอกบ้านวังไทร

ที่อยู่ : ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา